Co to jest autoprezentacja? Czym jest umiejętność autoprezentacji?

Co to jest autoprezentacja?

Autoprezentacja to proces, w którym osoba świadomie kontroluje i zarządza wrażeniem, jakie wywiera na innych.

Jest to zestaw umiejętności i technik, które pozwalają jednostce na przedstawianie siebie w pożądany sposób, w zależności od kontekstu społecznego, zawodowego czy osobistego.

Autoprezentacja obejmuje różne aspekty, takie jak mowa ciała, dobór odpowiednich słów, ubiór, sposób wyrażania emocji i postawy.

Jest to szczególnie istotne w środowisku zawodowym, gdzie sposób, w jaki się prezentujemy, może wpływać na nasze relacje z kolegami, szansę na awans czy postrzeganie naszej kompetencji.

Natomiast w życiu osobistym skuteczna autoprezentacja pomaga budować pozytywne relacje, zdobywać zaufanie i sympatię innych.

Umiejętność Autoprezentacji w mediach społecznościowych zyskała dodatkowy wymiar, ponieważ ludzie coraz częściej kreują swój wizerunek online. 

Obejmuje to nie tylko to, co publikujemy w internecie i jak się przedstawiamy, ale także sposób interakcji z innymi w przestrzeni cyfrowej.

Jakie są podstawy dobrej i skutecznej autoprezentacji?

Podstawy dobrej i skutecznej autoprezentacji koncentrują się na umiejętności świadomego i efektywnego prezentowania siebie innym (wyrażenie siebie), zarówno w aspekcie osobowym, jak i zawodowym.

Autoprezentacja obejmuje szereg technik i praktyk, które pozwalają jednostce na osobiste wyrażenie auto ekspresji, czyli własnej tożsamości, umiejętności, przekonań i wartości w sposób, który jest adekwatny do sytuacji i oczekiwań odbiorców.

Tutaj o tym pisałem Jak Autoprezentacja jest ważna?

 1. Komunikacja Werbalna i Niewerbalna w autoprezentacji.
 • Prezentacja własna wymaga skutecznego łączenia komunikacji werbalnej (to, co mówimy) i niewerbalnej (mowa ciała, gesty, ton głosu).
 • Ważne jest, aby te dwa aspekty były spójne i wzmacniały przekaz.
 1. Świadomość Kontekstu przekazu w wyrażaniu siebie, czyli osobista ekspresja.
 • Umiejętność dostosowania swojej autoprezentacji do kontekstu – inaczej prezentujemy się na rozmowie kwalifikacyjnej, a inaczej w nieformalnych sytuacjach.
 • Zrozumienie otoczenia i odbiorców jest kluczowe.
 1. Autentyczność i wiarygodność w autoprezentacji.
 • Mimo, że  autoprezentacja inaczej autoekspozycja polega na kontrolowaniu wrażenia, jakie na innych wywieramy, ważne jest, aby pozostać autentycznym.
 • Nienaturalność czy nadmierne udawanie mogą być łatwo wyczuwalne i przynieść odwrotny skutek.
 1. Zarządzanie i pierwsze wrażenie.
 • Umiejętność zarządzania tym, jak jesteśmy postrzegani, co obejmuje zarówno kontrolę nad tym, co mówimy, jak i nad tym, jak jesteśmy odbierani przez innych.
 1. Budowanie Wiarygodności i Zaangażowania dzięki autoprezentacji.
 • Skuteczna autoprezentacja pomaga w budowaniu wiarygodności i zaangażowania, dzięki czemu inni postrzegają nas jako kompetentnych i godnych zaufania.
 1. Ważne w autoprezentacji jest Dopasowanie Stylu do Celu przekazu.
 • Zdolność do modyfikowania swojego stylu prezentacji w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć.
 • Może to obejmować zarówno formalne prezentacje, jak i mniej formalne interakcje.
Kursy z personal branding i rozwoju zawodowego

Poniżej masz dostęp do wszystkich kursów i ścieżek kariery

Kursy z autoprezentacji i rozwoju osobistego

Jakie są szkolenia i kursy z profesjonalnej autoprezentacji?

Rozwój umiejętności autoprezentacji jest kluczowy dla wielu aspektów życia zawodowego i osobistego. 

Szkolenia i kursy z autoprezentacji oferują strukturalne podejście do nauki i doskonalenia tych umiejętności. 

Oto przegląd tego, czego można się spodziewać po takich kursach, oraz znaczenie ciągłego rozwoju w dziedzinie autoprezentacji.

Egzamin Personal branding
Kurs Personal Branding - budowanie marki osobistej

Jakie są rodzaje Szkoleń i Kursów z Autoprezentacji?

Zajrzy tutaj – Jeśli szukasz kursów z różnych popularnych dziedzin?

Jakie są rodzaje Kursów i Szkoleń  z Autoprezentacji?

 • 1. Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej.
  • Skupiają się na poprawie umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.
 • 2. Kursy Public Speaking, czyli Przemawianie Publiczne.
  • Nauka technik przemawiania publicznego, w tym kontrola głosu, mowa ciała i angażowanie publiczności.
 • 3. Szkolenia z Personal Brandingu.
  • Pomoc w budowaniu i utrzymaniu silnej marki osobistej, w tym w mediach społecznościowych.
 • 4. Warsztaty z Zarządzania Wizerunkiem, czyli Personal Branding.
  • Nauka, jak efektywnie zarządzać swoim wizerunkiem i wywierać pozytywne wrażenie.
 • 5. Szkolenia z Storytellingu.
  • Uczenie się, jak opowiadać historie, które wzmacniają przekaz i czynią go bardziej pamiętnym.
 • 6. Kursy Online i Webinary dotyczące autoprezentacji.
  • Dostępne online kursy i webinary pozwalają na naukę w wygodnym tempie i czasie.

Jakie są zasady i techniki skutecznej autoprezentacji?

Jakie są zasady efektywnej i dobrej Autoprezentacji? Jakie są ważne elementy autoprezentacji siebie?

Szczegółowo omówię Ci zasad skutecznej autoprezentacji. Wymienię i wyjaśnię kluczowe elementy dobrej autoprezentacji.

Efektywna i dobra autoprezentacja wymaga zrozumienia i zastosowania pewnych fundamentalnych zasad.

Oto szczegółowe omówienie najważniejszych z nich, które pomogą w skutecznym przedstawianiu siebie zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Tutaj pisałem o tym:

1. Jak zmienić ścieżkę zawodową po 30 roku życia?

2. Które szkolenia są obecnie wysoko w rankingach?

3. Jakie są popularne szkolenia informatyczne w obecnych czasach?

 1. Autentyczność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Podstawa każdej skutecznej autoprezentacji to autentyczność. Bycie wiernym sobie i swoim wartościom buduje zaufanie i szacunek.
  •  Autentyczność buduje zaufanie i sprawia, że jesteś bardziej przekonujący.
 1. Bądź Spójny w tym co mówisz.
  • Spójność w komunikacji, wyglądzie i zachowaniu jest kluczowa. Niespójności mogą prowadzić do nieporozumień lub budować wrażenie niepewności.
  • Twoja autoprezentacja powinna być spójna w różnych sytuacjach i kontekstach. Obejmuje to komunikację werbalną, niewerbalną i zachowanie.
 1. Adoptuj się do zmieniających się stylów prezentacji.
  • Umiejętność dostosowania stylu autoprezentacji do różnych sytuacji i odbiorców. Czyli zrozumienie i respektowanie norm kulturowych i społecznych.
  • Zrozumienie i adaptacja do kontekstu, w którym się znajdujesz, jest kluczowe. Inaczej prezentujemy się na spotkaniu biznesowym, a inaczej w towarzystwie przyjaciół.
 1. Komunikuj się jasno i zwięzłe.
  • Wyrażaj swoje myśli w sposób klarowny i zwięzły. Dobrze zorganizowane i przemyślane komunikaty są łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania.
  • Unikaj nadmiernego komplikowania lub zagłębiania się w szczegóły, które mogą być nieistotne dla odbiorcy.
 1. Poznawanie Odbiorcy Twojego przekazu podczas rozmowy.
  • Zrozumienie, kto jest odbiorcą, pozwala lepiej dostosować styl i treść autoprezentacji.
  • To, co mówisz, jest równie ważne, jak sposób, w jaki to mówisz. Upewnij się, że Twoje przesłanie jest istotne i wartościowe dla odbiorcy.
 1. Zarządzanie Pierwszym Wrażeniem.
  • Świadome zarządzanie tym, jak się prezentujemy na początku spotkania lub interakcji, co ma długotrwały wpływ na postrzeganie nas przez innych.
 1. Komunikacja Niewerbalna jako kluczowy element autoprezentacji.
  • Mowa ciała, gesty, kontakt wzrokowy i ton głosu mają ogromny wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani.
  • Ton głosu, tempo mówienia, jasność wypowiedzi. Ważne jest, abyś mówił wyraźnie i zrozumiale.
  • Wszystko to przekazuje ważne informacje o Tobie i Twoim zachowaniu.
 1. Wygląd Zewnętrzny ma znaczenie podczas komunikacji.
  • Ubiór i ogólny wygląd powinny być adekwatne do sytuacji. Profesjonalny wygląd wzmacnia pozytywne wrażenie.
  • Ubiór, higiena i ogólny wygląd zewnętrzny odgrywają ważną rolę w tworzeniu pierwszego wrażenia.
 1. Empatia i Słuchanie Aktywne drugiej osoby.
  • Umiejętność słuchania i odpowiadania na potrzeby rozmówcy pokazuje szacunek i zainteresowanie.
 1. Zdrowa Pewność Siebie podczas przemówień.
  • Pewność siebie wyrażona w sposób nieagresywny i otwarty przyciąga uwagę i buduje zaufanie.
  • Pewność siebie jest ważna, ale powinna być wyważona. Nadmierna pewność siebie może być odbierana jako arogancja.
 1. Otwartość i Dostępność to klucz do sukcesu dobrej autoprezentacji.
  • Bycie otwartym i dostępnym sprzyja budowaniu relacji i tworzy pozytywne wrażenie.
 1. Konsekwencja w budowaniu wizerunku wśród innych.
  • Konsekwentne zachowanie i komunikacja budują wiarygodność i przewidywalność.

Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę w skutecznej autoprezentacji. Kluczem jest ich zintegrowanie w sposób, który tworzy spójny i przekonujący obraz naszych kompetencji, osobowości i wartości.

Dowiedziałeś się Z czego składa się profesjonalna autoprezentacja?

Wyjaśniłem Ci składniki profesjonalnej autoprezentacji. Omówiłem elementy, które tworzą skuteczną autoprezentację.

Tutaj pisałem o tym:

1. Jakie szkolenia online powinieneś zrobić?

2. Jakie kwalifikacje miękkie są przyszłościowe?

3. Kursy i szkolenia z rozwoju zawodowego i osobistego?

Profesjonalna autoprezentacja to kombinacja różnych elementów, które razem tworzą spójny i przekonujący obraz osoby.

Pamiętaj, że skuteczna autoprezentacja to nie tylko sposób, w jaki mówimy i wyglądamy, ale także jak reagujemy, słuchamy i dostosowujemy się do różnych sytuacji.

Stosowanie się do tych zasad i włączanie tych elementów w swoją autoprezentację może znacząco zwiększyć Twoją skuteczność w komunikacji i interakcjach zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

To proces ciągłego uczenia się i dostosowywania, który wymaga praktyki i wiedzy.

Praktykowanie tych zasad i elementów może znacząco poprawić sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych.

Jakie są narzędzia do skutecznej autoprezentacji?

Przedstawię Ci narzędzia i metody, które ułatwiają skuteczną autoprezentację. Zobaczysz przykłady zastosowania autoprezentacji w praktyce.

Aby skutecznie prezentować siebie, można sięgnąć po różnorodne narzędzia i metody. 

Oto przegląd najbardziej pomocnych z nich, które ułatwiają budowanie efektywnej autoprezentacji, wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce.

 1. Materiały Wizualne i Prezentacyjne.
  • Prezentacje PowerPoint, infografiki, wizytówki.
  • Pomagają w przejrzystym i atrakcyjnym przedstawieniu informacji.

Przykład. 

Tworzenie profesjonalnej prezentacji do pokazania swoich umiejętności i doświadczenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Media Społecznościowe i Platformy Online.
  • LinkedIn, Twitter, blogi branżowe.
  • Służą do budowania i utrzymywania sieci kontaktów zawodowych oraz prezentacji swoich osiągnięć i wiedzy.

Przykład. 

Regularne publikowanie artykułów branżowych na LinkedIn, aby pokazać swoją ekspertyzę.

 1. Narzędzia do Przygotowania Mowy i Prezentacji.
  • Aplikacje do tworzenia notatek, telepromptery, aplikacje do trenowania mowy.
  • Pomagają w organizacji myśli i płynnym przekazywaniu informacji.

Przykład. 

Używanie aplikacji do trenowania mowy, aby poprawić umiejętności publicznego przemawiania.

 1. Szkolenia i Warsztaty.
  • Kursy z umiejętności komunikacyjnych, szkolenia z autoprezentacji.
  • Pozwalają na rozwijanie i doskonalenie umiejętności prezentacyjnych.

Przykład. 

Uczestnictwo w warsztatach z komunikacji niewerbalnej, aby lepiej kontrolować swoje gesty i mowę ciała.

 1. Oprogramowanie i Aplikacje do Edycji Wideo.
  • Narzędzia do tworzenia i edycji wideo.
  • Umożliwiają tworzenie profesjonalnych materiałów wideo, np. wideo-CV.

Przykład. 

Stworzenie krótkiego, profesjonalnego wideo-CV, aby wyróżnić się podczas procesu rekrutacji.

 1. Feedback i Coaching.
  • Sesje z coachem, feedback od kolegów.
  • Dają możliwość uzyskania cennych opinii i wskazówek dotyczących autoprezentacji.

Przykład. 

Korzystanie z sesji coachingowych, aby poprawić umiejętności prezentacji w środowisku zawodowym.

 1. Narzędzia do Zarządzania Czasem.
  • Aplikacje i oprogramowanie do zarządzania czasem.
  • Pomagają w efektywnym planowaniu i organizowaniu prezentacji.

Przykład. 

Używanie aplikacji do planowania, aby przygotować się do ważnego wystąpienia, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tutaj napisałem o Najlepszych darmowych platformach edukacyjnych

 • Autoprezentacja w Środowisku Zawodowym.
  • Używanie profesjonalnych szablonów prezentacji do przedstawiania raportów czy projektów.
  • Regularne aktualizowanie profilu na LinkedIn, aby odzwierciedlać aktualne doświadczenie i umiejętności.
 • Autoprezentacja w Życiu Osobistym.
  • Tworzenie wideo do osobistego profilu w mediach społecznościowych, aby podzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami.
  • Uczestnictwo w grupach dyskusyjnych lub spotkaniach networkingowych, aby praktykować umiejętności komunikacyjne i budować relacje.

Korzystanie z tych narzędzi i metod pozwala na efektywniejszą autoprezentację, podnosząc szanse na sukces zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Ważne jest, aby wybierać te, które najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom i stylowi.

Jak napisać autoprezentację o sobie w punktach?

Napisanie skutecznej autoprezentacji w punktach wymaga skupienia na kluczowych aspektach Twojej osobowości, doświadczenia i umiejętności.

Oto kroki, które możesz podjąć, aby stworzyć przekonującą i zwięzłą autoprezentację.

 • Określ Cel – Zastanów się, do kogo kierujesz swoją autoprezentację i jaki chcesz osiągnąć efekt (np. zdobycie pracy, nawiązanie nowych kontaktów).
 • Zidentyfikuj Kluczowe Punkty – Wybierz, które aspekty Twojej kariery, edukacji, umiejętności i osobowości są najbardziej istotne dla celu Twojej autoprezentacji.
 • Imię i Nazwisko
 • Aktualne Stanowisko/Zawód
 • Branża lub Obszar Specjalizacji
 • Kluczowe Osiągnięcia – Wymień najważniejsze sukcesy zawodowe.
 • Doświadczenie w Branży – Krótko opisz swoje doświadczenie zawodowe, które jest istotne dla Twojego celu.
 • Wykształcenie – Podaj swoje najważniejsze kwalifikacje edukacyjne.
 • Dodatkowe Szkolenia/Kursy – Wymień istotne kursy lub szkolenia, które ukończyłeś.
 • Kluczowe Umiejętności – Wymień umiejętności, które są szczególnie istotne w Twojej branży lub zawodzie.
 • Kompetencje Miękkie – Opisz swoje umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów.
 • Hobby i Zainteresowania – Krótko opisz swoje zainteresowania, które mogą dodatkowo świadczyć o Twojej osobowości.
 • Podsumowanie – Krótkie podsumowanie, które łączy wszystkie punkty i podkreśla Twoją unikalność jako kandydata, partnera biznesowego itp.
 • Dane Kontaktowe – Podaj sposób, w jaki odbiorcy mogą się z Tobą skontaktować.
 • Jasność i Zwięzłość – Upewnij się, że każdy punkt jest jasny i zwięzły.
 • Dostosowanie do Odbiorcy – Dostosuj swoją autoprezentację do odbiorcy i kontekstu, w którym będzie używana.
 • Przykłady i Dowody – Gdzie to możliwe, poprzyj swoje twierdzenia konkretnymi przykładami.

Pamiętaj, że Twoja autoprezentacja to nie tylko informacje, które przekazujesz, ale również sposób, w jaki to robisz.

Staraj się, aby była ona przekonująca, autentyczna i odzwierciedlała Twoją prawdziwą osobowość i wartości.

Co powinna zawierać efektywna i dobra autoprezentacja, czyli prezentacja osobista?

Co jest niezbędne w dobrej autoprezentacji? Dam Ci porady, jak skomponować efektywną autoprezentację?

Dobra autoprezentacja inaczej nazywana też dobrą prezencją swojej osoby to nie tylko sposób, w jaki mówimy o sobie, ale również jak pokazujemy swoje umiejętności, wartości i charakter.

Oto kilka kluczowych elementów, które powinny znaleźć się w dobrej autoprezentacji, wraz z poradami, jak je skutecznie skomponować.

5 Niezbędnych elementów dobrej Autoprezentacji. Jak powinna wyglądać autoprezentacja?

Poniżej przedstawiam Ci kluczowe elementy jakie powinny składać się na odpowiednią i efektywną autoprezentację swojej osoby. 

Dowiesz się Jak powinna wyglądać autoprezentacja do szkoły, pracy?

 1. Jasno Komunikuj o Sobie.
  • Wyraźnie zdefiniuj, kim jesteś, co robisz i czym się wyróżniasz. Zamiast ogólników, skoncentruj się na konkretnych cechach lub osiągnięciach.
 1. Pokazuj swoje Wartości i Umiejętności.
  • Podkreśl swoje kluczowe umiejętności i wartości, które wnoszą coś unikalnego w kontekście zawodowym lub osobistym.
 1. Dostosowuj się do swojego Odbiorcy.
  • Zastanów się, kto jest odbiorcą Twojej autoprezentacji i dostosuj ją do jego potrzeb i oczekiwań.
 1. Bądź Wiarygodny i Autentyczny podczas przekazu werbalnego i niewerbalnego.
  • Bądź wiarygodny i autentyczny. Nie przesadzaj z osiągnięciami, ale też nie bagatelizuj swoich sukcesów.
 1. Miej Profesjonalny Wygląd podczas przemowy.
  • Zadbaj o profesjonalny wygląd, odpowiedni do sytuacji, w której się znajdujesz.

Porady Jak Skomponować efektywną Autoprezentację?

 1. Przygotuj się do komunikacji z drugim człowiekiem.
  • Przygotuj się, zastanawiając nad tym, co chcesz przekazać. Wypisz główne punkty, które chcesz omówić.
 1. Zrób Strukturę swojej autoprezentacji.
  • Zorganizuj swoją prezentację w logiczny sposób: początek (wprowadzenie), rozwinięcie (główne punkty) i zakończenie (podsumowanie, call to action).
 1. Zastosuj Opowieści w przekazie werbalnym, czyli Storytelling
  • Ludzie reagują na historie. Wykorzystaj storytelling, aby Twoja autoprezentacja była bardziej pamiętana i angażująca.
 1. Ćwicz i Praktykuj punkty doskonałej autoprezentacji.
  • Ćwicz swoją autoprezentację, aby poczuć się pewniej. Możesz nawet nagrać się i obejrzeć, aby zobaczyć, jak możesz się poprawić.
 1. Feedback, czyli informacja zwrotna od innych osób.
  • Poproś o feedback od zaufanych osób. Konstruktywna krytyka może pomóc Ci udoskonalić swoją autoprezentację.
 1. Bądź Elastyczny w autoprezentacji.
  • Bądź gotowy do dostosowania swojej autoprezentacji na bieżąco, w zależności od reakcji i interakcji z odbiorcą.

Pamiętaj, że dobra autoprezentacja to taka, która jest autentyczna, spójna i przekonująca. Ważne jest, aby była ona odpowiednio dostosowana do kontekstu i odbiorców, a także aby wyraźnie komunikowała Twoje kluczowe kompetencje i osobowość.

10 Błędów Podczas Autoprezentacji? Jak uniknąć błędów w Autoprezentacji?

Autoprezentacja to kluczowy element komunikacji interpersonalnej, ale istnieje kilka błędów, które mogą zaszkodzić Twojemu wizerunkowi i skuteczności. 

Oto najczęstsze pułapki i błędy, których należy unikać podczas autoprezentacji.

Pamiętanie o tych błędach i aktywne pracowanie nad unikaniem ich może znacząco poprawić jakość Twojej autoprezentacji, czyniąc ją bardziej przekonującą i skuteczną.

 • 1. Brak Przygotowania się do autoprezentacji.
  • Niedostateczne przygotowanie jest jednym z głównych błędów. Nieznajomość treści, brak jasnego przekazu czy nieprzygotowanie na pytania odbiorców mogą prowadzić do niepewności i nieprofesjonalizmu.
 • 2. Niespójność w autoprezentacji swojej osoby.
  • Niespójność między tym, co mówisz, a tym, jak się zachowujesz, może wywołać wątpliwości co do Twojej wiarygodności. Ważne jest, aby Twoja mowa ciała, ton głosu i słowa tworzyły spójny obraz.
 • 3. Przesadna Skromność lub Przesadne Chwalenie Się podczas prezentacji siebie.
  • Zbyt duża skromność może sprawić, że Twoje umiejętności i osiągnięcia zostaną niedocenione. Z drugiej strony, nadmierne chwalenie się może być odebrane jako brak pokory i arogancja.
 • 4. Nieadekwatny Strój do sytuacji.
  • Niewłaściwy strój może wysłać nieodpowiedni sygnał. Ważne jest, aby ubiór był dostosowany do kontekstu i odbiorców.
 • 5. Nadmierna Nerwowość podczas wystąpienia publicznego.
  • Choć pewien poziom stresu jest normalny, nadmierna nerwowość może zakłócić przekaz i sprawić, że trudniej będzie Ci się skupić.
  • Tutaj znajdziesz Porady Jak radzić sobie z nadmiernym stresem?
 • 6. Ignorowanie Odbiorcy błędem autoprezentacji.
  • Nieuwzględnianie odbiorcy w swojej autoprezentacji to błąd. Ważne jest, aby dostosować swoją prezentację do oczekiwań, potrzeb i poziomu wiedzy odbiorców.
 • 7. Brak Autentyczności podczas przemówienia.
  • Próba bycia kimś, kim nie jesteś, jest zazwyczaj łatwo dostrzegalna i może zniechęcić odbiorców.
 • 8. Zbyt Długa lub Zbyt Skomplikowana Prezentacja.
  • Prezentacja, która jest zbyt długa lub zbyt skomplikowana, może sprawić, że odbiorcy stracą zainteresowanie.
 • 9. Brak Interakcji z uczestnikami.
  • Brak interakcji z odbiorcami, takich jak pytania czy dyskusje, może sprawić, że prezentacja będzie wydawała się jednostronna.
 • 10. Nieumiejętne Zarządzanie Pytaniami.
  • Niewłaściwe reagowanie na pytania lub ich unikanie może negatywnie wpłynąć na Twoją wiarygodność i kompetencje.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top